Projektni partnerji:

BMT

razvoj glasovnega bralnika besedil za mobilne telefone za slepe in slabovidne uporabnike

Namen projekta BMT je bil zasnova nove e-storitve na področju e-vključenosti (e-zdravja) ter interdisciplinarni predkonkurenčni razvoj visoko kakovostnega prvega prototipa slovenskega sintetizatorja govora za mobilne telefone.

V raziskovalnem delu projekta smo poglavitno pozornost posvetili iskanju ter implementaciji novih postopkov jezikovne obdelave ter obdelave govora, ki omogočajo hitro, pomnilniško ter računsko čim manj zahtevno, a kljub temu visokokakovostno samodejno pretvarjanje besedila v govor. Pri izdelavi prototipa glasovnega bralnika BMT smo uporabili naše dolgoletne izkušnje iz razvoja govornih (partner ALP) in jezikovnih (partner IJS) tehnologij, ki jih ima interdisciplinarno zastavljena projektna skupina.

V okviru projekta smo nadgradili obstoječe jezikovne vire ter jih uporabili pri razvoju novih jezikovnih orodij – oblikoskladenjskega označevalnika ter lematizatorja. Izdelana jezikovna orodja smo vključili v sintetizator govora, ki smo ga optimizirali za implementacijo na vgrajenih platformah mobilnih telefonov - v okolju z omejeno procesorsko močjo in z omejeno količino pomnilniškega prostora. Razviti prvi prototip bo možno prilagoditi za uporabo v številnih brezžičnih in večmodalnih napravah. Med prvimi testnimi uporabniki prototipa je bila skupina končnih uporabnikov rezultatov projekta - slepih in slabovidnih oseb, ki so preverjali uporabnost sintetizatorja govora na mobilnem telefonu.

Rezultati projekta

Ob zaključku projekta so bili doseženi vsi zastavljeni projektni cilji:

  Projektni cilji Opis indikatorja Začetna vrednost Načrtovani rezultat ob zaključku projekta Doseženi rezultat ob zaključku projekta
1 Novi izdelki Število novih izdelkov 0 1 Sintetizator govora za vgrajene sisteme – mobilne telefone
2 Novi odprtokodni izdelki Število novih prosto dostopnih izdelkov 0 1 Oblikoskladenjski označevalnik
3 Novi prostodostopni jezikovni viri Število novih prosto dostopnih jezikovnih korpusov 0 1 Besedilni korpus
4 Izdelava demonstracijskega projekta Število demonstracijskih projektov 0 1 Nov demonstracijski projekt glasovnega bralnika

Projekt BMT je bil s strani SVLR predlagan za Evropsko nagrado Regiostars award 2010 – nagrado za inovativne projekte - kot najboljši slovenski projekt s področja IKT tehnologij za e-vključenost.

Grafični uporabniški vmesnik glasovnega bralnika

 

Zasluge

Operacijo sta delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru razvojne prioritete Gospodarsko-razvojna infrastruktura in prednostne usmeritve Informacijska družba v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.